Thông Báo

Việc chuyển hướng các nội dung trên trang BEE.NET.VN

Do nội dung chúng tôi sắp triển khai phù hợp với tên miền BEE.NET.VN , nên chúng tôi đã quyết định mua lại tên miền này để triển khai nội dung hữu ích cho các quý độc giả.

Chúng tôi đăng thông báo ở đây, để khước từ tất cả các trách nhiệm pháp lý có liên quan đến nội dung đã được triển khai tại BEE.NET.VN trước đây.

Thông báo này có hiệu từ 12/05/2019 đến 19/05/2019. Và thông báo này cũng thay thế cho các văn bản có liên quan.

Cám Ơn Quý Độc Giả đã đọc kỹ và tránh mọi nhầm lần phát sinh.

BEE.NET.VN